Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 1/2018 Dyrektora Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji archiwalnej

 

ZARZĄDZENIE NR 1/2018

 

Dyrektora Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu

z dnia 8 marca 2018 r.

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji archiwalnej

 

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1506, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 3 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 167, poz. 1375)

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Wprowadza się do stosowania instrukcję kancelaryjną, jednolity rzeczowy wykaz akt oraz instrukcję o organizacji i zakresie działania składnicy akt, stanowiące załącznik nr 1,2,3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Podstawowym sposobem dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu jest system tradycyjny (papierowy), którego zasady prowadzenia określone są w instrukcji kancelaryjnej.

 

§ 3.

Określa się rodzaje przesyłek wpływających do Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny:

  1. przesyłki adresowane imiennie, które przekazuje się adresatom,

  2. przesyłki zawierające informację niejawne określone w art. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1167, z późn. zm.)

  3. przesyłki opatrzone dopiskiem ,,do rąk własnych”,

  4. oferty przetargowe, konkursowe itp., składane w zapieczętowanych kopertach.

 

§ 4.

  1. Sprawy niezałatwione do dnia 8 marca 2018 roku załatwia się bez zmiany dotychczasowego znaku sprawy aż do jej zakończenia.

  2. Dokumentacja wytworzona i zgromadzona w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia podlega ponownej kwalifikacji do kategorii archiwalnych określonych w jednolitym rzeczowym wykazie akt, o którym mowa w § 1 , jeżeli dotychczasowe przepisy określały niższą wartość archiwalną tej dokumentacji lub krótszy okres jej przechowywania.

 

§ 5.

Pracowników Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu zobowiązuje się do zapoznania z instrukcją kancelaryjną, jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz instrukcją archiwalną oraz ich bezwzględnego stosowania.

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                                                                                     Dyrektor

                                                                                                                                                                                                 Martyna Sałek

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarządzenie nr 1-2018.pdf (PDF, 68KB) 2018-03-09 11:50:55 95 razy
2 Załącznik nr 1.pdf (PDF, 5.MB) 2018-03-09 11:50:55 94 razy
3 Załącznik nr 2.pdf (PDF, 12MB) 2018-03-09 11:50:55 117 razy
4 Załącznik nr 3.pdf (PDF, 4.MB) 2018-03-09 11:50:55 92 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Sałek 09-03-2018 11:50:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Martyna Sałek 08-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Martyna Sałek 09-03-2018 11:54:57