Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
ZARZĄDZENIE NR 7/2018 Dyrektora Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu z dnia 5 września 2018 r. w sprawie w analizy stanu zabezpieczenia muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem Martyna Sałek 2018-09-05 12:39:39 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 7/2018 Dyrektora Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu z dnia 5 września 2018 r. w sprawie w analizy stanu zabezpieczenia muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem Martyna Sałek 2018-09-05 12:38:30 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 7/2018 Dyrektora Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu z dnia 5 września 2018 r. w sprawie w analizy stanu zabezpieczenia muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem Martyna Sałek 2018-09-05 12:38:09 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 7/2018 Dyrektora Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu z dnia 5 września 2018 r. w sprawie w analizy stanu zabezpieczenia muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem Martyna Sałek 2018-09-05 12:37:50 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 6/2018 Dyrektora Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu z dnia 4 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu Martyna Sałek 2018-09-04 12:42:18 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 5/2017 Dyrektora Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu Martyna Sałek 2018-08-06 15:30:05 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 5/2017 Dyrektora Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu Martyna Sałek 2018-08-06 15:29:24 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 4/2018 Dyrektora Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie przeglądu stanu zabezpieczeń budowlanych i mechanicznych, w tym sprawdzenie kompletności kluczy Martyna Sałek 2018-07-19 14:25:12 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Martyna Sałek 2018-06-14 15:50:59 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu dotycząca danych osobowych Martyna Sałek 2018-06-14 14:22:39 dodanie dokumentu
WYNIKI KONKURSU OFERT na dzierżawę gruntu położonego przy Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu MRMN.271.1.2018.MS Martyna Sałek 2018-06-14 13:56:50 edycja dokumentu
WYNIKI KONKURSU OFERT na dzierżawę gruntu położonego przy Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu MRMN.271.1.2018.MS Martyna Sałek 2018-06-14 13:55:41 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 3/2018 Dyrektora Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia komisji konkursowej Martyna Sałek 2018-06-14 12:30:24 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 3/2018 Dyrektora Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia komisji konkursowej Martyna Sałek 2018-06-13 16:51:08 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 3/2018 Dyrektora Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia komisji konkursowej Martyna Sałek 2018-06-13 16:45:31 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 3/2018 Dyrektora Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia komisji konkursowej Martyna Sałek 2018-06-13 16:44:35 dodanie dokumentu
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dzierżawę gruntu położonego przy Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu MRMN.271.1.2018.MS z dnia 4.06.2018 r. Martyna Sałek 2018-06-04 13:54:02 edycja dokumentu
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dzierżawę gruntu położonego przy Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu MRMN.271.1.2018.MS z dnia 4.06.2018 r. Martyna Sałek 2018-06-04 13:51:39 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 2/2018 Dyrektora Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu Martyna Sałek 2018-06-04 10:02:04 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1/2018 Dyrektora Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji archiwalnej Martyna Sałek 2018-03-09 11:54:57 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1/2018 Dyrektora Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji archiwalnej Martyna Sałek 2018-03-09 11:50:55 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 9/2017 Dyrektora Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości Martyna Sałek 2017-12-20 09:45:08 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 10/2017 Dyrektora Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu za święto przypadające w dniu 6 stycznia 2018 r. Martyna Sałek 2017-12-20 09:44:26 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 9/2017 Dyrektora Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości Martyna Sałek 2017-12-07 15:05:21 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 8/2017 Dyrektora Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu z dnia 16 października 2017 r. w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu za święto przypadające w dniu 11 listopada 2017r. Martyna Sałek 2017-10-16 13:15:54 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 8/2017 Dyrektora Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu z dnia 16 października 2017 r. w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu za święto przypadające w dniu 11 listopada 2017r. Martyna Sałek 2017-10-16 13:13:56 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 7/2017 Dyrektora Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za najem sal w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu oraz Sali Wystawienniczej w Rewalu Martyna Sałek 2017-09-28 10:30:46 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 7/2017 Dyrektora Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za najem sal w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu oraz Sali Wystawienniczej w Rewalu Martyna Sałek 2017-09-28 10:29:12 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 6/2017 Dyrektora Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości przekraczającej 30.000 euro w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu oraz Regulaminu udzielania zamówień o wartości do 30.000 euro przez Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu Martyna Sałek 2017-09-26 12:22:31 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 6/2017 Dyrektora Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości przekraczającej 30.000 euro w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu oraz Regulaminu udzielania zamówień o wartości do 30.000 euro przez Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu Martyna Sałek 2017-09-26 12:21:31 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 5/2017 Dyrektora Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu z dnia 22 września 2017 r. w sprawie ustalenia w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu Regulaminu określającego zasady i funkcjonowanie Kontroli Zarządczej, Kodeksu Etyki Pracowników Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu, Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej oraz Zasad bezpieczeństwa danych osobowych Martyna Sałek 2017-09-22 16:33:14 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 5/2017 Dyrektora Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu z dnia 22 września 2017 r. w sprawie ustalenia w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu Regulaminu określającego zasady i funkcjonowanie Kontroli Zarządczej, Kodeksu Etyki Pracowników Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu, Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej oraz Zasad bezpieczeństwa danych osobowych Martyna Sałek 2017-09-22 16:32:44 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 5/2017 Dyrektora Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu z dnia 22 września 2017 r. w sprawie ustalenia w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu Regulaminu określającego zasady i funkcjonowanie Kontroli Zarządczej, Kodeksu Etyki Pracowników Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu, Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej oraz Zasad bezpieczeństwa danych osobowych Martyna Sałek 2017-09-22 16:32:10 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 5/2017 Dyrektora Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu z dnia 22 września 2017 r. w sprawie ustalenia w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu Regulaminu określającego zasady i funkcjonowanie Kontroli Zarządczej, Kodeksu Etyki Pracowników Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu, Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej oraz Zasad bezpieczeństwa danych osobowych Martyna Sałek 2017-09-22 16:30:26 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 5/2017 Dyrektora Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu z dnia 22 września 2017 r. w sprawie ustalenia w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu Regulaminu określającego zasady i funkcjonowanie Kontroli Zarządczej, Kodeksu Etyki Pracowników Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu, Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej oraz Zasad bezpieczeństwa danych osobowych Martyna Sałek 2017-09-22 16:28:29 dodanie dokumentu
Schemat organizacyjny Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu Martyna Sałek 2017-08-30 12:38:55 dodanie dokumentu
Regulamin Organizacyjny Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu Martyna Sałek 2017-08-30 12:38:08 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 4/2017 Dyrektora Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu Martyna Sałek 2017-08-30 12:22:24 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 4/2017 Dyrektora Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu Martyna Sałek 2017-08-30 12:18:59 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 4/2017 Dyrektora Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu Martyna Sałek 2017-08-30 12:17:22 dodanie dokumentu